O oddelení

Adresa:
Oddelenie FYZIKY
Katedry fyziky,
matematiky a techniky
FHPV PU Ul. 17. Novembra 1
080 01 Prešov
Tel.: 051/7570670
e-mail: fyzikaunipo.sk 

Administrátor


19. konferencia českých a slovenských fyzikov 2017
Projekt KEGA 2016
phone tracking app for iphone http://invisibleapplication.com/ mspy