Fyzikálna olympiáda

Prešovský kraj

Aktuálny harmonogram Fyzikálnej olympiády – 59. ročník