Fyzikálna olympiáda

Prešovský kraj

Aktuálny harmonogram Fyzikálnej olympiády – 60. ročník