CK FO Prešov

V dňoch 10. – 13. apríla 2014 sa v Prešove uskutočnilo Celoštátne kolo Fyzikálnej olympiády kategórie A vo svojom 55. ročníku. Súťaž prebiehala v priestoroch Prešovskej univerzity. Úlohy teoretickej časti sa riešili v študovni Univerzitnej knižnice PU. Experimentálnu úlohu účastníci riešili v laboratóriách Katedry fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity v Prešove. Úloha sa venovala experimentálnemu overeniu vysielania elektromagnetického vlnenia a meraniu základných parametrov sériového RLC obvodu. Ťažiskom úlohy bolo namerať a zostrojiť frekvenčnú charakteristiku, z ktorej bolo potrebné určiť rezonančnú frekvenciu obvodu a faktor kvality.

Celkovým víťazom súťaže, ako i teoretickej časti sa stal Patrik Turzák. Najúspešnejším riešiteľom experimentálnej úlohy sa stal Martin Šípka.

Fotogaléria zo súťaže

Fotogaléria z slávnostného odovzdávania cien

Zadanie experimentálnej úlohy

Odpoveďový formulár

Vzorové riešenie