Dôležité termíny

do A�4.9. 2015
vyplnenie zA?vA�znej on-line prihlA?A?ky A?A?astnA�ka sA�abstraktom (piatok) o 15:00 hodine
do 21.9. 2015
rozposlanie 2. cirkulA?ra sA�predbeA?nA?m programom
do 25.9.2015
zaslaA? avA�zo oA�zaplatenA� alebo vA?pis zA�A?A?tu platiteA?a
do 31.10.2015
dodanie prA�spevkov do zbornA�ka cez on-line formulA?r
do 7.11. 2015
dodanie podpA�sanA�ho oponentskA�ho posudku