Rámcový program

Program pdf | CirkulA?r pdf

30.septembra 2015

16.00 18.00 RegistrA?cia -A� Vestibul VA�A
18.00 20.30 VeA?era a�� ReA?taurA?cia MladosA?

1. oktA?bra A�2015

7.00 8.00 RaA?ajky a�� ReA?taurA?cia MladosA?
8.00 9.00 RegistrA?cia (MladosA?)
9.00 9.30 Otvorenie (MladosA?)
9.30 12.00 PlenA?rne zasadnutie (MladosA?)
12.00 13.00 PrestA?vka na obed – ReA?taurA?cia MladosA?
14.00 (13.40) 17.40 Rokovanie vA�sekciA?ch a�� FHPV PU v PreA?ove
18.00 SlA?vnostnA? veA?era a�� ReA?taurA?cia MladosA?

2. oktA?bra A�2015

7.00 8.00 RaA?ajky a�� ReA?taurA?cia MladosA?
9.00 11.30 Rokovanie vA�sekciA?ch – FHPV PU PU PreA?ov
11.30 12.00 ZA?ver konferencie – FHPV PU PU PreA?ov
12.00 Obed – ReA?taurA?cia MladosA?