Partneri

Zahraniční a domáci partneri

Katedra fyziky FHPV PU v Prešove intenzívne spolupracuje s uvedenými domácimi a zahraničnými pracoviskami. Tieto stránky obsahujú informácie o histórii spolupráce s uvedenými pracoviskami, ako aj o výsledkoch spolupráce.

\r\n

Slovenská fyzikálna spoločnosť
ÚEF SAV v Košiciach
Hvezdáreň a planetárium v Prešove
bb.jpg KF FPV UMB v Banskej Bystrici
ke.gif

KF UPJŠ v Košiciach

nr.gif

KF FPV UKF v Nitre

ua.gif

Štátna Univerzita v Užhorode

gb.jpg

Shefield Hallam University (GB)

nl.gif

University of Eindhoven (NL)

Università degli Studi di Genova (IT)

Uniwersytet Rzeszowski v Rzeszowe (PL)

Univerzita Hradec Králové (CZ)