APVV

Zoznam APVV projektov na katedre:

Rok 2005 

  1. Názov: Magnetické vlastnosti a elektrónová štruktúra zlúA?enín d- a f- kovov
    • Zodpovedný riešiteA?: RNDr. Reiffers Marián DrSc.
    • AZalší riešitelia: RNDr. IA?koviA? Sergej, PhD.