ŠVOČ

KATEDRA FYZIKY
oznamuje, že

 

 ŠTUDENTSKÁ VEDECKÁ A UMELECKÁ KONFERENCIA
na katedre fyziky FHPV PU v Prešove sa uskutoční dňa 24. apríla 2008 o 13 hod. v učebniach č.352 a 357.

Záujemcovia o účasť so svojím projektom sa môžu prihlásiť na katedre fyziky u RNDr. M. Csatáryovej, PhD. a odovzdať svoje práce najneskôr 22. apríla 2007 do 12.hod.

 

Update dňa 2.9.2019