Zoznam prác ŠVOČ

 • 25.4. 2007
 • Sekcia A
 1. Michal Figura, 2. ročník: Zaujímavé učebné pomôcky
 2. Ľuboslava Kmecová, 2. ročník : Mimoškolské formy práce a IKT – Joviálne planéty
 3. Milan Čeremeta, 2. ročník : Aktuálne problémy fyzikálneho vzdelávania
 4. Ján Sadiv, 2.ročník : Zaujímavá fyzika a učivo 9. ročníka ZŠ
 5. Dávid  Kulpa, 2. ročník : Zaujímavá fyzika  a učivo pre 8. ročník ZŠ
 6. Juliana Oravcová, 2. ročník : Fyzika všedného dňa
 7. Ondrej Fečo, 2. ročník : Zaujímavá fyzika a učivo 7. ročníka ZŠ

Najlepšie ocenená práca v sekcii A

Michal Figura : Zaujímavé učebné pomôcky

       

 • Sekcia B
 1. Agáta Vargová, 2.ročník: Klasifikácia elementárnych častíc
 2. Peter Duranka, 2.ročník : Návrh laboratórneho cvičenia (Meranie transformátora)
 3. Katarína Danková, 2.ročník: Svet geometrickej optiky
 4. Vladimír Medvedz, 2.ročník : Svetoví držiteia Nobelových cien za fyziku
 5. Jaroslav Jusko, 4. ročník : Vybrané kapitoly z biofyziky
 6. Lukáš Holinga, 2. ročník: Prínos slovenských fyzikov v historickom vývoji fyziky ako vednej disciplíny

Najlepšie ocenená práca v sekcii B

Peter Duranka: Návrh laboratórneho cvičenia 

Najlepšie ocenená práca v sekcie A a sekcie B

Michal Figura : Zaujímavé učebné pomôcky

Foto z akcie

 

 

 • 22.4.2004
  1. Peter Bodnár, 2.ročník, Fy – Te. Názov práce: Slnečná sústava. Vedúci práce RNDr. Mária Csatáryová
  2. Kamila Kmiťová, 4. ročník, Fy – Nj. Názov práce: Motivácia a ekologické prvky vo vyučovaní fyziky. Vedúci práce RNDr. Katarína Šterbáková
  3. Lucia Straková, 4. ročník, Ma – Fy. Názov práce: Hádanky vo výučbe fyziky. Vedúci práce Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.
 • 10.4.2003
  1. Peter Bodnár, 1.ročník, Fy – Te. Názov práce: Mesiac. Vedúci práce RNDr. Katarína Šterbáková
  2. Igor Juhás, 1. ročník, Fy – Te. Názov práce: Sila vody. Vedúci práce RNDr. Katarína Šterbáková
  3. Lucia Straková, 3. ročník, Ma – Fy. Názov práce: Využitie hádaniek vo výučbe fyziky. Vedúci práce Dr.h.c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.
  4. Daniela Šidlovská, 4.ročník, Ma – Fy. Názov práce Odevníctvo očami fyzika. Vedúci práce Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc

Update dňa 25.1.2017