Kontakt

Adresa:
Oddelenie FYZIKY Katedry fyziky, matematiky a techniky
Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovskej univerzity,
Ul. 17. Novembra 1 080 01 Prešov 

Tel.: 051/7570670
e-mail: fyzikaunipo.sk

Administrátor


Prešovská Univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied na väčšej mape