Doc. Michal Salák, CSc.

 • Meno: Doc. Michal Salák, CSc.
 • Telefón:
 • Miestnosť:
 • E-mail: salak@unipo.sk
 • Vedný odbor: 11-10-9 Teoretická fyzika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 42 rokov
Salak
 • Predošlá pedagogická činnosť:
  • Vybrané kapitoly z teoretickej fyziky 2 1. stupeň
  • Teoretická fyzika 1 2. stupeň
  • Vybrané kapitoly zo špeciálnej teórie relativity 1. stupeň
  • Teoretická fyzika 2 2. stupeň
  • Symetrie a zákony zachovania vo fyzike 2. stupeň
  • Diplomový seminár 2 2. stupeň
  • Fyzika v systéme vied 2. stupeň
  • Diplomový seminár 3 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. LENDEL, V.I., SALÁK, M., 1983: Nereľativistkaja kvantovaja teorija rassejanija. Vysokoškolská učebnica. “Vyšča škola” izdateľstvo pri Ľvovskom gosudarstvennom universitete, s.1-136 (ACA)
  2. LENDEL, A.I., LENDEL, V.I., SALÁK, M., 1975: Ispoľzovanie – modeli dľa opisanija nejtron-protonnoj perezarjadki. Ukrajinskij fizičeskij žurnal, T.20, N° 11, Kyjev, s.1832-1837 (ADC)
  3. HAJSAK, M.I., LENDEL, V.I., SALÁK, M., 1977: Opisanije nuklon-nuklonnoho rassejanija v nelinejnoj kiraľnoj dinamike. Doklady AN USSR, A, N° 9, Kyjev, s.823-826 (ADC)
  4. ZACARINNYJ, O.I., LENDEL, V.I., NAVROTSKIJ, V.T., SABAD, E.P., SALÁK, M., 1984: Avtoionizacionnyje sostojanija atoma magnija. Optika i spektroskopija, T.56, vyp. 4, s.585-590 (ADC)
  5. HAYSAK, M.I., LENGYEL, V.I., CHALUPKA, S., SALÁK, M., 1991: To the description of hadron mass spectrum in the nonrelativistic quark potential model. Czechoslovak Journal of Physics, Vol. 41, No9, s.799-806 (ADD)
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Riešiteľ projektu Phare TEMPUS SJEP – 09272-95 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 (1995 – 1998)
  2. Inštitucionálny projekt: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti – riešiteľ. (2001 – 2003)
  3. Grantový projekt VEGA: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti – riešiteľ. (2002 – 2004)
  4. Medzinárodný projekt (SR a Ukrajina): Relativistická analýza konštituentného kvarkového modelu premezóny. (2002 – 2004) Účastníci: PF UPJŠ Košice (prof. Chalupka), FHPV PU Prešov (doc. Salák), Fyzikálna fakulta NU Užhorod (prof. V. Ju. Lazur)
  5. Rozvoj WEB univerzít na báze špičkových archívnych a videostreaming technológií na Prešovskej univerzite – riešiteľ. (2003 –2004)

Subject world history rating 0 no votes yet printer friendly the renaissance after 1450, the renaissance moves pay for essay north to the rest of europe how did politics change.