Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, PhD.

 • Meno: Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, PhD.
 • Telefón: 7570682
 • Miestnosť:
 • E-mail: bircak@unipo.sk
 • Vedný odbor: 11-20-9 Experimentálna fyzika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 43 rokov
Birčák
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Fyzika na každom kroku, 1. stupeň
  • Enviromentálna fyzika, 1. stupeň
  • Fyzika v ekológii, 1. stupeň
  • Základy tvorby vedeckých prác, 2. stupeň
  • Fyzika polovodičov, 2. stupeň
  • Fyzika tuhých látok, 2. stupeň
  • Dejiny fyziky, 2. stupeň
  • Diplomový seminár, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. Birčák, J., Chemeresyuk. G. G., Serdyuk, V. V., 1976: Optical Optikal and Temperature. Quenching of Photocurrent in Zinc Selenide Single Crystals. Physica status solidy (a),33, s.145-149
  2. SEMAK, D., POPIK, J., BIRČÁK, J., 1986: Vlastnosti polovodičov a metódy určovania ich parametrov. SPN, Bratislava, 167s.
  3. BIRČÁK, J., 1977: Optičeskoje i temperaturnoje gašenie fototoka v monokrystalach ZnSe, svjazannyje s naličijem dvuch centrov medlennoj rekombinacii. Vojennaja technika i ekonomika, seria "Obščetechničeskaja", NO2, 12s.
  4. BIRČÁK, J., SERĎUK, V., 1994: Fyzika slnečných článkov, UPJŠ Košice, 232s. 5. SEMAK, D., BIRČÁK, J., 1998: Chalkogénne polovodiče na záznam informácie. FHPV PU, Prešov 1998, 117 strán.
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Vedúci projektu VEGA Štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností polovodičov za účelom ich využitia v snímačoch a pri zázname informácie (1995-1998)
  2. Vedúci projektu VEGA: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti (2002-2004)
  3. Vedúci inštitucionálneho projektu: Výskum efektínosti nových metodických postupov vo vyučovaní fyziky (1998-2000)
  4. Riešiteľ projektu Phare TEMPUS SJEP – 09272-95 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 (1995-1998)
  5. Riešiteľ projektu KEGA 3/102803: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní prírodovedných predmetov.

Update dňa 2.10.2008