Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, PhD.

 • Meno: Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, PhD.
 • Telefón: 7570682
 • Miestnosť:
 • E-mail: bircak@unipo.sk
 • Vedný odbor: 11-20-9 Experimentálna fyzika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 43 rokov
Birčák
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Fyzika na každom kroku, 1. stupeň
  • Enviromentálna fyzika, 1. stupeň
  • Fyzika v ekológii, 1. stupeň
  • Základy tvorby vedeckých prác, 2. stupeň
  • Fyzika polovodičov, 2. stupeň
  • Fyzika tuhých látok, 2. stupeň
  • Dejiny fyziky, 2. stupeň
  • Diplomový seminár, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. Birčák, J., Chemeresyuk. G. G., Serdyuk, V. V., 1976: Optical Optikal and Temperature. Quenching of Photocurrent in Zinc Selenide Single Crystals. Physica status solidy (a),33, s.145-149
  2. SEMAK, D., POPIK, J., BIRČÁK, J., 1986: Vlastnosti polovodičov a metódy určovania ich parametrov. SPN, Bratislava, 167s.
  3. BIRČÁK, J., 1977: Optičeskoje i temperaturnoje gašenie fototoka v monokrystalach ZnSe, svjazannyje s naličijem dvuch centrov medlennoj rekombinacii. Vojennaja technika i ekonomika, seria “Obščetechničeskaja”, NO2, 12s.
  4. BIRČÁK, J., SERĎUK, V., 1994: Fyzika slnečných článkov, UPJŠ Košice, 232s. 5. SEMAK, D., BIRČÁK, J., 1998: Chalkogénne polovodiče na záznam informácie. FHPV PU, Prešov 1998, 117 strán.
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Vedúci projektu VEGA Štúdium elektrofyzikálnych, fotoelektrických a magnetoelektrických vlastností polovodičov za účelom ich využitia v snímačoch a pri zázname informácie (1995-1998)
  2. Vedúci projektu VEGA: Fyzika v slovenskej a svetovej ľudovej slovesnosti (2002-2004)
  3. Vedúci inštitucionálneho projektu: Výskum efektínosti nových metodických postupov vo vyučovaní fyziky (1998-2000)
  4. Riešiteľ projektu Phare TEMPUS SJEP – 09272-95 Príprava učiteľov prírodovedných predmetov 2000 (1995-1998)
  5. Riešiteľ projektu KEGA 3/102803: Informačné a komunikačné technológie vo vzdelávaní prírodovedných predmetov.

Postal code 47404 domyhomework.guru agency name monroe county com sch corp county name monroe county highest grade offered 12 total students 1622 more info about the school mailing address 3901 n kinser pike, bloomington,in.