prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc.

 • Meno: prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc.
 • Telefón: 7570684
 • Miestnosť: č. 351
 • E-mail: parma@unipo.sk
 • Vedný odbor: vojenská technika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 34 rokov
Parma
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Optika, 1. stupeň
  • Riešenie fyzikálnych úloh z optiky , 1. stupeň
  • Základné praktikum z fyziky III, 1. stupeň
  • Internet vo výučbe prírodovedných predmetov 1. stupeň
  • Elektronika, 2. stupeň
  • Základy fyziky laserov, 2. stupeň
  • Úvod do optoelektroniky, 2. stupeň
  • Základy nanotechnológií, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
  1. PARMA,L. – OMENETTO,N.: Two – photon absorption of 7-hydroxycoumarine. Chem. Phys. Letters, 54, 1978, 541 (6 citácií)
  2. HÁLA,J. – PELANT,I. – VACEK,K. – PARMA,L.: Low-temperature fluorescence and excitacion spectra of chlorophyll b in normal alkanes. J. Luminiscence, 26, 1981, 117 (8 citácií)
  3. HÁLA,J. – PELANT,I. – PARMA,L. – VACEK,K.: Site selection spectroscopy of chlorophyl b. J. Luminiscence, 24/25, 1981, 803 (5 citácií)
  4. SLADKÝ,P. – PARMA,L. – ZDRAŽIL,J.: Automatic ultrasonic monitoring of vinyl chloride polymerization. Polymer Bulletin, 7, 1982, 401 (6 citácií)
  5. ELIET,V.-BIDOGLIO,G.- OMENETTO,N.-PARMA,L.-GRENTHE,I.: Characterisation of Hydroxide Complexes of Uranium (VI) by Time-resolved Fluorescence Spectroscopy. J. Chem. Soc. – Faraday Trans. 91 (15), 1995, s. 2275-2285. (26 citácií)
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
  1. Pôda, voda, vzduch – štúdium vplyvu ťažkých kovov na ekológiu krajiny: JRC Euratom Ispra 1992-1994
  2. Tempus/Phare Complementary Measures Grant 1996/97 No.: CME-96-02042.: koordinátor grantu
  3. Projekt KAMUFLÁŽ: Maskovanie v optickom pásme elektromagnetických vĺn: vedúci riešiteľského kolektívu
  4. Projekt: Výskum povrchových optických vlastností materiálov z hľadiska ich použitia pri maskovaní vojenskej techniky