RNDr. Jozef Kmec, PhD.

Only our crafting company is usually the previous essay helper and most suitable option for carrying out your essays along with other custom made reports. Are convinced our long-time knowledge paper writer.

 • Meno: RNDr. Jozef Kmec, PhD.
 • Telefón:
 • Miestnosť: č. 347
 • E-mail: jozef.kmec@unipo.sk
 • Vedný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 25 rokov
RNDr. Jozef Kmec, PhD.
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
 • Tvorba učebných pomôcok 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
 1. KMEC, Jozef: Analýza materiálových údajov pre numerickú simuláciu /  – 2009. In: Chapters about Solutions Differential Equations Systems and Some Applications Differential Equations. – Brno : Tribun EU, 2009 P. 124-144 [2,79 AH]. – ISBN 978-80-7399-871-4
 2. EVIN, Emil – TOMÁŠ, Miroslav – KATALINIC, Branko – WESSELY, Emil – KMEC, Jozef: Design of dual phase high strength steel sheets for autobody /  – 2013. In: DAAAM International Scientific Book 2013. – Vienna : DAAAM International, 2013 P. 767-786. – ISBN 978-3-901509-94-0  – ISSN 1726-9687
 3. KMEC, Jozef – EVIN, Emil: Optimization of the material selection thin-walled bearing structures /  – 2009. In: Zeszyty naukowe. No. 13 (2009), p. 171-175. – ISSN 1897-2683
 4. EVIN, Emil – KMEC, Jozef – VÝBOCH, Jozef: Aspects of applicatins for supporting dual phase steel autobody parts /  – 2011. In: Zeszyty naukowe instytutu pojázdow. Vol. 4, no. 85 (2011), p. 33-37. – ISSN 1642-347X
 5. EVIN, Emil – KMEC, Jozef: The selection of materials for the body deformation zones /  – 2014. In: Zeszyty naukove institutu pojazdóv. Vol. 3, no. 99 (2014), p. 47-53. – ISSN 1642-347X
 6. FECHOVÁ, Erika – KMEC, Jozef: Diagnostics of strain hardening exponent and material constant of steel sheets /  – 2014. In: Applied Mechanics and Materials. Vol. 616 (2014), p. 252-259. – ISSN 1660-9336  Spôsob prístupu: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84907372820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fechova+e&sid=CFAF5CD84904EA5D49EDCD7993F77F0E.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a460&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28fechova+e%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28fechova+e%29

 

 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
 1. VEGA 1/404/07 Asymptotické a oscilatorické vlastnosti nelineárnych diferenciálnych systémov. 2007-2010
 2. ITMS 26110230018 – OP Vzdelávanie – „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
 3. ITMS 26220220103 – OP Výskum a vývoj – „Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov“
 4. VEGA 1/0738/14 Štúdium koróznej odolnosti povlakovaných oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle
 5. KEGA  001PU-4/2016: Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2016-2018

Update dňa 6.9.2019