RNDr. Jozef Kmec, PhD.

 • Meno: RNDr. Jozef Kmec, PhD.
 • Telefón:
 • Miestnosť: č. 347
 • E-mail: jozef.kmec@unipo.sk
 • Vedný odbor: 5.2.7 strojárske technológie a materiály
 • Dĺžka pedagogickej praxe: 25 rokov
RNDr. Jozef Kmec, PhD.
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
 • Tvorba učebných pomôcok 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
 1. KMEC, Jozef: Analýza materiálových údajov pre numerickú simuláciu /  – 2009. In: Chapters about Solutions Differential Equations Systems and Some Applications Differential Equations. – Brno : Tribun EU, 2009 P. 124-144 [2,79 AH]. – ISBN 978-80-7399-871-4
 2. EVIN, Emil – TOMÁŠ, Miroslav – KATALINIC, Branko – WESSELY, Emil – KMEC, Jozef: Design of dual phase high strength steel sheets for autobody /  – 2013. In: DAAAM International Scientific Book 2013. – Vienna : DAAAM International, 2013 P. 767-786. – ISBN 978-3-901509-94-0  – ISSN 1726-9687
 3. KMEC, Jozef – EVIN, Emil: Optimization of the material selection thin-walled bearing structures /  – 2009. In: Zeszyty naukowe. No. 13 (2009), p. 171-175. – ISSN 1897-2683
 4. EVIN, Emil – KMEC, Jozef – VÝBOCH, Jozef: Aspects of applicatins for supporting dual phase steel autobody parts /  – 2011. In: Zeszyty naukowe instytutu pojázdow. Vol. 4, no. 85 (2011), p. 33-37. – ISSN 1642-347X
 5. EVIN, Emil – KMEC, Jozef: The selection of materials for the body deformation zones /  – 2014. In: Zeszyty naukove institutu pojazdóv. Vol. 3, no. 99 (2014), p. 47-53. – ISSN 1642-347X
 6. FECHOVÁ, Erika – KMEC, Jozef: Diagnostics of strain hardening exponent and material constant of steel sheets /  – 2014. In: Applied Mechanics and Materials. Vol. 616 (2014), p. 252-259. – ISSN 1660-9336  Spôsob prístupu: http://www.scopus.com/record/display.url?eid=2-s2.0-84907372820&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=fechova+e&sid=CFAF5CD84904EA5D49EDCD7993F77F0E.euC1gMODexYlPkQec4u1Q%3a460&sot=b&sdt=b&sl=22&s=AUTHOR-NAME%28fechova+e%29&relpos=1&relpos=1&citeCnt=0&searchTerm=AUTHOR-NAME%28fechova+e%29

 

 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
 1. VEGA 1/404/07 Asymptotické a oscilatorické vlastnosti nelineárnych diferenciálnych systémov. 2007-2010
 2. ITMS 26110230018 – OP Vzdelávanie – „Balík inovatívnych prvkov pre reformu vzdelávania na TUKE
 3. ITMS 26220220103 – OP Výskum a vývoj – „Výskum a vývoj inteligentných nekonvenčných aktuátorov na báze umelých svalov“
 4. VEGA 1/0738/14 Štúdium koróznej odolnosti povlakovaných oceľových plechov pre použitie v automobilovom priemysle
 5. KEGA  001PU-4/2016: Optimalizácia aplikácií informačno-komunikačných technológií v graduálnej príprave budúcich učiteľov. Doba riešenia projektu: 2016-2018

Update dňa 22.2.2017