Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.

 • Meno: Prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc.
 • Telefón:
 • Miestnosť:
 • E-mail: reiffers@saske.sk
 • Vedný odbor: 11-22-9 Fyzika kondenzovaných látok a akustika
 • Dĺžka pedagogickej praxe: rokov (od r. 2006)
Reiffers
 • Aktuálna pedagogická činnosť:
  • Teoretická fyzika 2, 2. stupeň
  • Seminár z teoretickej fyziky 2, 2. stupeň
  • Teoretická mechanika, 2. stupeň
 • Výber z publikačnej činnosti:
 1. S.Iľkovič, M.Reiffers, B.Idzikowski, K.-H.Müller: Electron-quasiparticle interaction in the melt-spun cubic RECu5 (RE – heavy rare earth) Prijaté do tlače vo physica status solidi (b) (2003)
 • Účasť na riešení vedeckých projektov za posledných 10 rokov:
 1. VEGA 72/7022/20 „Spektroskopia elektrón-elektrónovej a elektrón-kvázičasticovej interakcie v intermetalických zlúčeninách vzácnych zemín“
 2. VEGA 2/3195/23 „Vplyv teploty, magnetického poľa a tlaku na transportné, magnetické, tepelné a mikrokontaktové vlastnosti vybraných intermetalických zlúčenín vzácnych zemín“

Update dňa 2.3.2017