Štúdium

V tejto rubrike sa nachádzajú informácie týkajúce sa štúdia pre učiteľov, študentov a záujemcov o štúdium na Katedre fyziky FHPV PU v Prešove.

  • Smernica bibliografickej registrácii, sprístupňovaní,uchovávaní a základných náležitostiach záverečných prác na Prešovskej univerzite v Prešove ( PDF dokument)
  • Návod na písanie záverečných prác (PPT prezentácia)

Subject essay writer us history subject x2 us history great awakening up red, white, academic writing services usa and black printer-friendly version your friends like us.