BP 2009

Meno

Názov BP

Vedúci BP

Antónia Mitríková

Filozofia a rozvoj fyzikálneho poznania v historickom vývoji

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Ľudmila Róková

Fyzikálne vzdelávanie a náboženská výchova na základných školách

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Matúš Vasiľ

Vlyv aplikácií elektroniky a optoelektroniky na náš každodenný život

prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc.

Michal Rajňák

Aktuálne problémy vyučovania fyziky na základnej škole

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Jozef Kyseľ

Fyzikálna úloha a jej miesto vo vyučovacom procese

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Stanislav Borov

Fyzikálne vzdelávanie na Slovensku a v niektorých európskych krajinách

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Lenka Šimová

Ekologické prvky vo vyučovaní fyziky

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.