DP 2002

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Zuzana Fremalová

Netradičný fyzikálny experiment ako prostriedok zvyšovania záujmu o fyziku

RNDr. K. Šterbáková, PhD.

Zuzana Gálová

Možnosti využitia tvorivosti a netradičných metód vo fyzike v 9. ročníku ZŠ

RNDr. K. Šterbáková, PhD.