DP 2003

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Anna Vlčeková

Goniometrické funkcie vo vyučovaní fyziky na gymnáziu

RNDr. K. Šterbáková, PhD.

Rastislav Péchy

Informačné a komunikačné technológie vo výučbe fyziky – virtuálna kolaborácia

Ing. V. Burger

Ľudmila Országhová

Profesionálone ašpirácie študentov odboru učiteľstvo – fyzika

Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Beáta Pencáková

Hráme sa s fyzikou

RNDr. K. Šterbáková, PhD.

Peter Radačovský

Alternatívne demonštračné pokusy a laboratzórne cvičenia s využitím výpočtovej techniky

RNDr. S. Iľkovič, PhD.

Zuzana Drábová

Fyzika v prísloviach a jej využitie vo vyučovaní

Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Branislav Pešák

FNávrh a konštrukcia jednoduchých učebných pomôcokOK FO

RNDr. M. Csatáryová, PhD.