DP 2004

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Daniela Šidlovská

Odevníctvo očami fyzika

Milota Mikitková

Meranie času v dejinách ľudstva

RNDr. K. Šterbáková, PhD.

Eva Strivinská

Zefektívnenie výučby astronómie v príprave učiteľov fyziky

RNDr. M. Csatáryová, PhD.

Peter Kukura

Inovácia logických opôr pre fyziku základnej školy a jej využitie

 

Michal Ondruš

Hráme sa s fyzikou

RNDr. K. Šterbáková, PhD.