DP 2005

Meno

Téma DP

Vedúci DP.

Ivanegová Marika

Otázky a perspektívy rozvoja kvantovej informácie

Doc. M. Salák, CSc.

Oceľ Peter

Analýza slnka bez teleskopických pozorovaní

RNDr. M. Csatáryová, PhD.

Straková Lucia

Hádanka ako fyzikálna úloha

dr. h. c. Prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Kmiťová Kamila

Motivácia a ekologické prvky vo vyučovaní fyziky

RNDr. K. Šterbáková, PhD.