DP 2006

 

Meno

Téma

Vedúci DP

Biľo Stanislav

Analýza výučby astronómie na 2. stupni ZŠ

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Boroš Rastislav

Možnosti využitia internetu při vyučovaní fyziky

Ing. Vladimír Burger

Dobranský Michal

Pozorovanie meteorických rojov rádio-meteorickou stanicou RMO

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Hnát Ľuboslav

Fyzikálne vedomosti učiteľa telesnej výchovy

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Jedinák Jaroslav

Multimediálny študijný materiál z fyziky, elektrina a magnetizmus

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Kravcová Jana

Fyzikálny experiment ako motivačný prvok vo výučbe fyziky na ZŠ

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Marušinec Daniel

Príprava a organizácia mimoškolských aktivít učiteľa fyziky

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD.

Pavlovská Lenka

Pedagogická prax študentov odboru fyzika

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Petruš Jozef

Možnosti využitia počítačov pri vyučovaní fyziky

Ing. Vladimír Burger

Sopoligová Martina

Efektívnosť vyučovacích metód na hodinách fyziky na základných školách

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Zgola Matúš

EKlinická dozimetria „in vivo“ v externej rádioterapii

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.