DP 2007

Meno

Názov DP

Vedúci DP

Mária Kancírová

Vzájomný súvis matematiky a fyziky pri vytváraní špeciálnych zručností žiakov.

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Mária Dzuričková

Využite počítača pri vyučovaní fyziky.

Ing. Vladimír Burger.

Róbert Germuška

Práca s talentovanou mládežou vo fyzike.

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.

Pavol Jackanin

Mechanické a elektrické oscilátory.

prof. RNDr. Ludvík Parma, CSc.

Tomáš Seman

Zaujímavá fyzika s využitím výpočtovej techniky.

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Peter Slavkovský

Internet vo výučbe fyziky.

Ing. Vladimír Burger.

Holpová Jana

Multimédiá a počítačom podporovaná výučba fyziky a ekológie.

RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.

Peter Veselényi

Analýza dát bez teleskopických pozorovaní slnka.

RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Štefan Kubánek

Vplyv informačno-komunikačných technológií na efektívnosť vo vyučovaní fyziky.

Dr. h. c. doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.