Exkurzia

  • Exkurzia (študentov 1. a 2. ročníka kombinácie s fyzikou) sa koná každoročne v rámci povinnej výučby v súlade so študijným programom.
  • Exkurzia sa realizuje striedavo na Východnom Slovensku a na Západnom a Strednom Slovensku

Archív – fotografie, postrehy a komentáre z exkurzie 1. a 2. ročníka po výrobno-technologických prevádzkach Slovenska. Tangled up during second period of women`s essay writer ice essays online hockey game at 2014 sochi winter olympics.