Exkurzia 2006

Program exkurzie študentov 1. a 2. ročníka kombinácie fyzika konanej v dňoch 30.5 – 02.6.2006.

FHPV PU v Prešove, STUPEŇ 5 – 12

Utorok 30.5.2006

08:45

Zraz pred Múzeom – Solivar Prešov

09:00

Exkurzia – Múzeum – Solivary Prešov  (30 Sk)

11:00

Ukončeni

 

Streda 31.05.2006

7:15

Zraz pred VŠA

07:30

Odchod Prešov-Košice (35 km)

08:30

Exkurzia – Slovenské Technické Múzeum Košice  Dejiny Fyziky na Slovensku (20 Sk)

10:00

Presun Košice-Bardejov (80 km)

11:30

Exkurzia – Jas Bardejov

13:00

Presun – Bardejovské kúpele (5 km)

13:00

Obed (návšteva skanzenu)

15:00

Odchod – Vyšné Ružbachy (75 km)
Ubytovanie + polpenzia (večera s polievkou a raňajky) (350 Sk)  Hotel Ružbachy

 

Štvrtok 01.06.2006

07:30

Raňajky

08:00

Odchod Poprad Matejovce (35 km)

09:00

Exkurzia Whirlpool

11:00

Presun Poprad Matejovce –  Poprad Letisko (10 km)

12:00

Exkurzia Letisko Poprad

14:00

Presun – Vyšné Ružbachy (Kežmarok) (45 km)

17:00

Osobné voľno  – Vyšné Ružbachy
Ubytovanie + polpenzia (večera s polievkou a raňajky) ( 350 Sk);Hotel Ružbachy

 

Piatok 02.06.2006

07:00

Raňajky

07:45

Presun – Tatranská Lomnica (45 km)

08:30

Lanovka Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso (poplatok max. 270 Sk)

10:30

Exkurzia Hvezdáreň Skalnaté Pleso – vstupné 10,- Sk, v cene je pohľadnica s motívmi pracovísk.

12:00

Návrat Lanovka Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica

13:30

Ukončenie exkurzie  – cesta do  Prešova  (100 km)

15:00

Predpokladaný návrat z exkurzie