Exkurzia 2007

Exkurzia študentov 1. a 2. ročníka kombinácie fyzika

FHPV PU v Prešove, STUPEŇ 5 – 12

sa koná v dňoch 11. – 14.6.2007

na strednom a západnom Slovensku.

 Program exkurzie:

11.06. 2007 Pondelok

    Zraz 7:30 – parkovisko pred VŠA

    9:00  Spišská Nová Ves –

    Harmanec – Harmanecké papierne HSP Group

 Nocľah – internát UMB Banská Bystrica (cca 240 SK)

12.06. 2007 Utorok

      9:00 Banská Štiavnica – Banské múzeum v prírode (cca 40 SK)

    12:00 Mochovce – Jadrová elektráreň

       Nocľah – internát SOU SD Jednota a Hotelová akadémia Šamorín (cca 270 SK)

13.06. 2007 Streda

    9:30 Modra – Astronomické observatórium SAV

       Nocľah – internát SOU SD Jednota a Hotelová akadémia Šamorín (cca 270 SK)

14.06. 2007 Štvrtok

    Gabčíkovo – Vodné dielo (Slovenský vodohospodársky podnik)

        + Plavba loďou cez komory (2 hod., cca 150 Sk) 

    Prepokladaný návrat do Prešova o 18-20 hod.

 

Predpokladaný príspevok na dopravu (cca 700.-Sk)