Exkurzia 2008

Program exkurzie študentov 1. a 2. ročníka kombinácie fyzika konanej v dňoch 27.05 – 30.05.2008.

FHPV PU v Prešove, STUPEŇ 5 – 12

Predpokladaný program:

 Utorok 27.05.2008

10:45

Zraz pred Múzeom – Solivar Prešov

11:00

Exkurzia – Múzeum Solivary Prešov  (40 Sk)

12:30

Ukončenie

 

Streda 28.05.2008

07:15

Zraz pred VŠA

07:30

Odchod Prešov-Košice (35 km)

08:30

Exkurzia – Slovenské Technické Múzeum Košice (40 Sk)

10:00

Presun Košice-Bardejov (80 km)

11:30

Exkurzia – Jas Bardejov

13:00

Presun – Bardejovské kúpele (5 km)

www.bardejovske-kupele.sk

13:00

Obed (návšteva skanzenu)

15:00

Odchod – Vyšné Ružbachy (75 km) aj www.ruzbachy.com
Ubytovanie (450 Sk);  Hotel Ružbachy

 

Štvrtok 29.05.2008

07:30

Raňajky

08:00

Odchod Poprad Matejovce (35 km)

09:00

Exkurzia Whirlpool

11:00

Presun Poprad Matejovce – Mesto Poprad – Poprad Letisko (10 km)

13:00

Exkurzia Letisko Poprad

15:00

Presun – Vyšné Ružbachy (Kežmarok) (45 km)

18:00

Osobné voľno  – Vyšné Ružbachy; Hotel Ružbachy

 

Piatok 30.05.2008

07:00

Raňajky

07:45

Presun – Tatranská Lomnica (45 km)

08:30

Lanovka Tatranská Lomnica – Skalnaté Pleso (poplatok max. 310 Sk)

12:00

Exkurzia  Astronomický ústav SAV Observatórium Skalnaté Pleso – vstupné 10,- Sk, v cene je pohľadnica s motívmi pracovísk.

V prípade nepriaznivého počasia – Astronomický ústav SAV Observatórium Stará Lesná

15:00

Návrat Lanovka Skalnaté Pleso – Tatranská Lomnica

16:00

Ukončenie exkurzie  – cesta do  Prešova  (100 km)

18:00

Predpokladaný návrat z exkurzie

 Predpokladaná cena dopravy: 10 000 Sk = cca 300 Sk/študent

 Vyúčtovanie: záloha(350)-280(doprava)+10(vstup SAV)=80 SK,

bude vrátené pri zápise do indexu.