Exkurzia 2010

Účasť na jednej prednáške Múzeum Solivary Prešov a návšteva STU Košice.Vedecko-populárne prednášky – košickí a prešovskí vedci o tajomstvách hmoty a o fyzikálnom výskume na urýchľovači častíc LHC


STM NKP Solivar, Zborovská ul. č 2/A, Prešov, zastávka Šport, trolejbus č. 1

každý štvrtok od 15:30 – na výstave Slovenská cesta do mikrokozmu


Štvrtok 27. 5. 2010 15:30 – Múzeum Solivary Prešov

Na čo sú nám vysoké energie?

RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. (Katedra fyziky, matematiky a techniky FHPV PU Prešov) – prečo môžeme objavovať elementárne častice a ako skúmame ich vlastnosti


Piatok 28. 5. 2010  – Slovenské Technické Múzeum Košice zraz pred múzeom o 12:00


Náhradný termín

Štvrtok 3. 6. 2010 15:30 – Múzeum Solivary Prešov

Záhady Štandardného modelu, čo môže objaviť LHC

doc. RNDr. Dušan Bruncko, CSc. (Ústav experimentálnej fyziky SAV Košice) – čo nevieme o našom svete a môžeme objaviť na najväčšom urýchľovači sveta