Azbuka

Súčasná ruská abeceda – azbuka obsahuje 33 písmen
А а Б б В в Г г Д д Е е Ё ё
Ж ж З з И и Й й К к Л л М м
Н н О о П п Р р С с Т т У у
Ф ф Х х Ц ц Ч ч Ш ш Щ щ Ъ ъ
Ы ы Ь ь Э э Ю ю Я я


  • Transliterácia je postup, pri ktorom sa priradí každej graféme (písmenu, slabičnému znaku, znaku) jedného písma zodpovedajúca graféma alebo grafémy z iného písma. Transliterácia môže, ale nemusí zachytávať aj fonetickú hodnotu (výslovnosť) pôvodnej grafémy.

  • Podľa rozhodnutia ÚGKK SR zo 4. novembra 1998 číslo P-2987/1998 o spôsobe prepisu názvov geografických objektov z ruskej cyriliky do latinky v súlade s odporúčaním č. 18 Piatej konferencie OSN o štandardizácii geografických názvov (Montreal 1987) sa používajú nasledovné pravidlá:

TRANSLITERAČNÁ TABUĽKA
na prepis ruskej cyriliky do latinky systém GOST 1983
ruská cyrilika latinka príklady v ruskej cyrilike príklady v latinke
А а A a Абакан Abakan
Б б B b Бабушкин Babuškin
В в V v Вавилово Vavilovo
Г г G g Гагарин Gagarin
Д д D d Дудинка Dudinka
Е е E e Елисеевка Eliseevka
Ë ë Ë ë Ëлкино Ëlkino
Псëл Psël
Ж ж Ž ž Жижица Žižica
З з Z z Звëздный Zvëzdnyj
И и I i Идрица Idrica
Й й J j Йошкар-Ола Joškar-Ola
К к K k Кокуй Kokuj
Л л L l Ляскеля Ljaskelja
М м M m Мама Mama
Н н N n Ногинск Noginsk
О о O o Омолон Omolon
П п P p Попова Popova
Р р R r Ребриха Rebriha
С с S s Сасово Sasovo
Т т T t Татта Tatta
У у U u Ужур Užur
Ф ф F f Фофаново Fofanovo
Х х H h Хохлома Hohloma
Ц ц C c Цаца Caca
Ч ч Č č Чучково Čučkovo
Ш ш Š š Шешма Šešma
Щ щ Šč šč Щигры Ščigry
Ъ ъ Подъячево Pod”jačevo
Ы ы Y y Ыгыатта Ygyatta
Ь ь Параньга Paran’ga
Э э È è Эльтон Èl’ton
Ю ю Ju ju Юрюзань Jurjuzan’
Я я Ja ja Ягылъях Jagyl”jah


  1. Používanie malých a veľkých písmen v geografických názvoch prepísaných do latinky zodpovedá štandardizovanému písaniu názvov v ruskom jazyku: Карское море – Karskoe more, Красная Горка – Krasnaja Gorka, Ростов-на-Дону – Rostov-na-Donu

  2. Druhové označenia, ktoré predchádzajú alebo nasledujú po zložke vlastného mena v úplnej alebo skrátenej podobe, sa prepisujú do latinky v súlade s ich použitím v ruštine: Белое море – Beloe more, море Лаптевых – more Laptevyh, Баргузинский хребет – Barguzinskij hrebet, хр. Менделева – hr. Mendeleeva, м. Челюскин – m. Čeljuskin, о-ва Долгие – o-va Dolgie, бол. Чистый Мох – bol. Čistyj Moh

  3. Zložené názvy, ktoré sa v ruštine píšu ako jedno slovo, so spojovníkom alebo oddelene, si pri prepise do latinky zachovávajú svoj spôsob písania; sú teda jednoslovné, so spojovníkom alebo viacslovné: Новомоскоск – Novomoskovsk, Верхнеуральск – Verhneural’ sk, Усть-Ордынск – Ust’-Ordynsk, Орехово-Зуево – Orehovo-Zuevo, Струги Красные – Strugi-Krasnye, Камень-на-Оби – Kamen’ -na-Obi, Белая Калитва – Belaja Kalitva

  4. Názvy prepísané do latinky sa abecedne zaraďujú podľa tohto poradia: a, b, c, č, d, e, ë, è , f, g, h, i, j, k, l, m, n, o, p, r, s, t, u, v, y, z, ž. Pri abecednom radení latinkových písmen doplnených symbolom ’ , ktorý označuje ruský znak ь a symbolom ” , ktorý označuje ruský znak ъ , sa tieto symboly neberú do úvahy.

© 1997-2010     IRIS – Dr. Irina Slaninková