RP 1999

Mgr. Miroslav Vojtek

Školiteľ: Ing. Vladimír Burger

Téma: Zefektívnenie výučby fyziky s využitím výpočtovej techniky

Mgr. Ladislav Polák

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Téma: Zaujímava fyzika na vyučovacích hodinách a mimo nich

Mgr. Radoslav Jakubov

Školiteľ doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.

Téma: Motivácia žiakov vo vyučovaní fyziky na základných školách špeciálneho zamerania

Mgr. Ľubomír Rešetár

Školiteľ doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.

Téma: Efektívnosť vyučovania fyziky v odbornej učebni

Mgr. Štefánia Miková

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Téma: Formy a realizácia zaujímavej fyziky v ZŠ

Mgr. Marek Vaňko

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Téma: Využitie historických prvkov vo vyučovaní fyziky