RP 2000


Mgr. Stanislav Soľár

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Symetrie a zákony zachovania vo fyzike

Mgr. Alena Čániová

Školiteľ: RNDr. Katarína Šterbáková

Téma: Problémové fyzikálne úlohy jako prostriedok zvyšovania záujmu žiakov o fyziku