RP 2001


Mgr. Tokár Pavol

Školiteľ: RNDr. Katarína Šterbáková

Téma: Moderné prostriedky vyučovania fyziky na ZŠ

Mgr. Viktor Hriseňko

Školiteľ doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.

Téma: Formovanie poznávacieho záujmu žiakov o fyziku

Mgr. Monika Vilinová

Školiteľ doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.

Téma: Efektívnosť alternatívnych vyučovacích postupov vo vyučovaní predmetu fyzika

Mgr. Iveta Sabolová

Rozprávka vo vyučovaní fyziky

školiteľ Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.

Mgr. Juraj Senaj

Logické opory učiva fyziky pre 9. ročník základnej školy

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. Ján Birčák, CSc.

Mgr. Jozef Kuraj

Školiteľ: RNDr. Mária Csatáryová

Téma: Vyučovanie astronómie a astrofyziky a ZŠ

Mgr. Jana Jakubišinová

Školiteľ: RNDr. Katarína Šterbáková

Téma: Medzipredmetové vzťahy fyziky a technickej výchovy

Mgr. Rastislav Matúš

Školiteľ: Ing. Marián Mochnay

Téma: Tvorba a využitie alternatívnych pomôcok vo fyzike