RP 2002

 

Mgr. Marek Hermanovský

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Perspektívy rozvoja energetiky