RP 2003


Mgr. Vladimír Štefanko:

Školiteľ: Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Téma: Kvalitatívne fyzikálne úlohy a ich využitie vo vyučovacom procese na ZŠ a Zbierka kvalitatívnych fyzikálnych úloh.

Mgr. Ján Kentoš:

Školiteľ: Doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.

Téma: Systémový prístup k evidencii fyzikálneho experimentu na ZŠ.

Mgr. Stanislav Suchý:

Školiteľ: Ing. Vladimír Burger.

Téma: Využitie informačných a komunikačných technológií vo výučbe fyziky.

Mgr. Matúš Lazúr:

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Téma: Fundamentálne experimenty vo fyzike.

Mgr. Marcel Antoš:

Téma: Akustika hudobných nástrojov v školskej praxi.

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Mgr. Júlia Krišková

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Kronika fyziky 20. Storočia – objavy a Nobelove ceny

Mgr. Milan Havrila

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Niektoré metódy riešenia Schrodingerovej rovnice

Mgr. Ľubomír Hajdanka

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Určenie hmotnostných spektier mezónov

Mgr. Marianna Ptáková

Školiteľ: Dr. h. c. prof. RNDr. J. Birčák, CSc.

Téma: Ekologizácia školskej fyziky

Mgr. Mária Blanárová

Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Šebeň

Téma: Rozvoj tvorivosti a yáujmu žiakov vo fyzike

Mgr. Martin Baluďanský

Školiteľ: doc. Michal Salák, CSc.

Téma: Nobelové ceny za fyziku

Mgr. Dana Hamaríková

Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Šebeň

Téma: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania prostredníctvom rozpravy

Mgr. Ľubica Rejtová

Školiteľ: doc. PaedDr. Vladimír Šebeň

Téma: Zefektívnenie práce s didaktickými testami na hodinách fyziky