RP 2005


Mgr. Adela Vilčková

Školiteľ: RNDr. Katarína Šterbáková

Téma: Multimédiá a počítačom podporovaná výučba fyziky

Mgr. Bernadeta Petrová

Školiteľ: RNDr. Katarína Šterbáková

Téma: Netradičné formy medzipredmetových vzťahov v učive fyziky a biológie