RP 2006

Mgr. Eva Strivinská

Školiteľ: RNDr. Mária Csatáryová, PhD.

Téma: Príprava učiteľov na vedenie astronomických krúžkov.