Zaujímavosti

Na stránke sa nachádzajú zaujímavosti a neformálne informácie o Katedre fyziky a jej aktivitách.