Zaujímavosti

Na stránke sa nachádzajú zaujímavosti a neformálne informácie o Katedre fyziky a jej aktivitách.

Update JohnMiller83 dňa 23.8.2006