Fyzikovica 2007

Súčasťou fyzikovice bude aj slávnostná imatrikulácia, na ktorej prváci obdržia oficiálne listiny.