Členovia

Vedúci projektu: dr.h.c., doc., PaedDr. Vladimír Šebeň PhD.

Spoluriešiteľ Funkcia
doc. PaedDr. Iveta Šebeňová, PhD. zástupca vedúceho
RNDr. Ivan Čurlík, PhD. člen
RNDr. Mária Csatáryová, PhD. člen
RNDr. Katarína Šterbáková, PhD. člen
RNDr. Sergej Iľkovič, PhD. člen
prof. RNDr. Ludvík Parma, PhD. člen
prof. RNDr. Marián Reiffers, DrSc. člen
PaedDr. Jaroslav Šoltés, PhD. člen
Mgr. Mária Majherová, PhD. člen
RNDr. Jozef Kmec, PhD. člen
RNDr. Mariana Zapotoková, PhD. člen