Výsledková listina Fyzikálnej olympiády
Prešovský kraj
44.ročník kategória B
Víťazi:
P.č. Meno a priezvisko Škola Pr.č.1 Pr.č.2 Pr.č.3 Pr.č.4 Spolu
1 Anton Repko Gymnázium sv.Mikuláša, Prešov 10 10 10 10 40
1 Vladimír Žák Gymnázium L. Stockela, Bardejov 10 10 10 10 40
2 Boris Gažovič Gymnázium L.Svobodu, Humenné 10 10 9 10 39
3 Jaroslav Tešlár Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 6 10 10 10 36
3 Vladimír Fialka Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 8 8 10 10 36
 
  Úspešní riešitelia:
5 Andrej Dratva Gymnázium D. Tatarku, Poprad, BS 4 10 10 10 34
6 Matej Vnenčák Gymnázium D.Tatarku, Poprad 2 10 9 10 31
6 Rastislav Pjontek Gymnázium D. Tatarku, Poprad, BS 4 10 7 10 31
7 Matúš Svrček Gymnázium Stará Ľubovňa 3 10 5 10 28
8 Peter Zalom Gymnázium D.Tatarku, Poprad 2 10 7 5 24
9 Eva Brutovská Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 4 0 9 10 23
10 Zuzana Batmendijnová Gymnázium Stará Ľubovňa 5 0 10 7 22
10 Alexander Tomori Gymnázium L.Svobodu, Humenné 3 10 2 7 22
11 Viktor Babjak Gymnázium L. Stockela, Bardejov 4 0 10 7 21
11 Katarína Kvašňáková Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 4 0 7 10 21
12 Peter Marinič Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 0 10 0 10 20
13 Peter Fabian Gymnázium Kukučínová ul., Poprad 2 5 2 10 19
13 Peter Buhaj Gymnázium Snina 0 0 9 10 19
14 Martin Strečanský Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 3 7 6 1 17
15 Michal Antolík Gymnázium Kukučínová ul., Poprad 0 0 6 10 16
 
 
  Riešitelia:
  Jaroslav Kuchta Gymnázium Kukučínová ul., Poprad 2 3 1 10 16
  Martina Mačičáková Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 3 0 1 10 14
  Ján Karahuta Gymnázium L. Stockela, Bardejov 2 0 8 3 13
  Matúš Slodičák Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 0 0 0 10 10
  Michal Demjanič Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 5 0 0 5 10
  Dušan Baník Gymnázium Kukučínová ul. Poprad 1 0 1 6 8
  Dušan Skalický Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 1 0 1 6 8
  Helena Lainczová Gymnázium Spišská Stará Ves 0 5 0 1 6
  Martin Feč Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 1 0 1 3 5
  Andrea Heldáková Gymnázium P.O. Hviezd. Kežmarok 3 0 0 1 4
  Miloš Naňo Gymnázium P.O. Hviezd. Kežmarok 0 0 0 1 1
  Tomáš Lysina Gymnázium D.Tatarku, Poprad 0 0 0 0 0
  Jana Pirhalová Gymnázium Spišská Stará Ves 0 0 0 0 0
Opravovali: Mgr. Marta Kožárová
                 RNDr. Miloš Kovaľ
V Prešove 6.5.2003 doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.
predseda KV FO