Výsledková listina Fyzikálnej olympiády
Prešovský kraj
44.ročník kategória C
 
Víťazi:
P.č. Meno a priezvisko Škola Pr.č.1 Pr.č.2 Pr.č.3 Pr.č.4 Spolu
1 Matúš Tejiščák Gymnázium Konštatínova 2, Prešov 10 10 10 10 40
2 Tomáš Rada Gymnázium L.Svobodu, Humenné 9,5 0 6 10 25,5
3 Samuel Gašpar Gymnázium P.O. Hviezd. Kežmarok 10 0 5 7 22
 
 
  Úspešní riešitelia
4 Dominika Pčolková Gymnázium Stará Ľubovňa 10 0 3 5 18
5 Pavel Michlík Gymnázium Kukučínová, Poprad 10 0 2 5 17
 
  Riešitelia
  Tomáš Arendáč Gymnázium J.A.R. Prešov 9,5 0 2 3 14,5
  Tomáš Staško Gymnázium J.A.R. Prešov 10 0 2 2 14
  Peter Greškovič Gymnázium D.H. Svidník 3 0 1 10 14
  Lenka Droscová Gymnázium J.A.R. Prešov 10 0 1 2 13
  Martin Hagara Gymnázium P.O. Hviezd. Kežmarok 10 0 0 3 13
  Ján Džunko Gymnázium Spišská Stará Ves 9,5 0 2 1 12,5
  Peter Maliňák Gymnázium Konštatínova 64,Stropkov 2 0 5 5 12
  Ina Chalupková Gymnázium P.O. Hviezd. Kežmarok 8 0 2 2 12
  Daniela Miloňová Gymnázium J.A.R. Prešov 7 1 1 2 11
  Martin Sedlák Gymnázium J.A.R. Prešov 7 0 2 2 11
  Miroslav Ontkovič SPŠ Elektrotechnická Prešov 3 0 2 6 11
  Štefan Čellár Gymnázium J.A.R. Prešov 9,5 0 0 1 10,5
  Ondrej Hanuščin SPŠ Bardejov 2 0 2 4 8
  Viktor Salai Gymnázium J.A.R. Prešov 3 0 2 3 8
  Michal Rušin Gymnázium Spišská Stará Ves 0 0 5 3 8
  František Kulík Gymnázium L.Svobodu, Humenné 0 0 2 5 7
  Oto Komiňák Gymnázium J.A.R. Prešov 3 0 1 3 7
  Martin Michalík Gymnázium L.Stockela, Bardejov 3 0 3 1 7
  Jaroslav Sabol  Gymnázium D. Tatarku, Poprad 2 0 0 5 7
  Jakub Baloga Gymnázium J.A.R. Prešov 0 0 3 3 6
  Lukáš Gamrat Gymnázium L.Svobodu, Humenné 0 0 2 4 6
  Juraj Havran Gymnázium L.Stockela, Bardejov 3 0 2 0 5
  Dušan Čurila Gymnázium D.H. Svidník 3 0 0 2 5
  Ivana Ihnatová Gymnázium D.H. Svidník 3 0 0 1 4
  Riško Lukáš  Gymnázium D.H. Svidník 0 0 2 0 2
  Miroslav Koreň Gymnázium D. Tatarku, Poprad 0 0 2 0 2
  Tomáš Kuruc Gymnázium Konštatínova 64,Stropkov 0 0 0 1 1
Opravovali: doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.
                 RNDr. P. Bubák
V Prešove 5.5.2003 doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.
predseda KV FO