Výsledková listina Fyzikálnej olympiády
Prešovský kraj
44.ročník kategória D
Víťazi:
P.č. Meno a priezvisko Škola Pr.č.1 Pr.č.2 Pr.č.3 Pr.č.4 Spolu
1 Zuzana Birčáková Gymnázium L.Svobodu, Humenné 10 10 5 1 26
2 Eva Džundová Gymnázium L. Stockela, Bardejov 10 10 0 3 23
3 Roman Derco Gymnázium Dukl.hrdinov, Svidník 10 6 1 4 21
 
 
  Úspešní riešitelia:
4 Jana Kapraľová Gymnázium Snina 10 1 3 5 19
5 Peter Spišák Gymnázium Dukl.hrdinov, Svidník 9 1 1 5 16
5 Tomáš Vaľko Gymnázium L. Stockela, Bardejov 10 0 1 5 16
6 Ján Sulin Gymnázium L. Stockela, Bardejov 9 0,5 0 5 14,5
 
 
 
  Riešitelia:
  Jana Angelovičová Gymnázium sv. Moniky, Prešov 10 1 2 0 13
  Tomáš Kaščák Gymnázium J.A..R., Prešov 5 1 0 6 12
  Pavol Hrubovčák Gymnázium L.Svobodu, Humenné 10 1 0 0 11
  Matúš Majerník Gymnázium L. Stockela, Bardejov 8 1 2 0 11
  Michal Valluš Gymnázium Kukučínová ul., Poprad 4 2 0 4 10
  Martin Viglaš Gymnázium L. Stockela, Bardejov 10 0 0 0 10
  Tamara Kurilová Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 3 1 0 4 8
  Sylvia Svoráková Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 4,5 0,5 3 0 8
  Štefan Pero Gymnázium Konštantínová 2, Prešov 3 0,5 3 1 7,5
  Zuzana Zíková Gymnázium P.O. Hviezd., Kežmarok 2 0 2 1 5
  Marta Onuščáková Gymnázium L. Stockela, Bardejov 0 0 0 4 4
Opravovali: RNDr.F.Majoroš
                 Mgr. L. Štrbianová
V Prešove 6.5.2003 doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.
predseda KV FO