Výsledková listina Fyzikálnej olympiády
Prešovský kraj
44.ročník kategória E
( súborná ) ZŠ + 8.r. gymnázia
44.ročník Krajského kola FO kategórie E v Prešovskom kraji sa uskutočnil dňa 24.4.2003 na FHPV PU v Prešove.
Krajského kola sa zúčastnilo 34 súťažiacich z 22 ZŠ a 3 OGY.Medzi súťažiacimi bol hodnotený 1 riešiteľ mimo poradia. 
Víťazi:
P.č. Meno a priezvisko Škola Meno pripravujúceho  učiteľa Pr.č.1 Pr.č.2 Pr.č.3 Pr.č.4 Spolu
1 Katarína Krotká ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou p. Mihoková 10 10 10 10 40
1 Slavomír Hajduk ZŠ Šmeralova, Prešov p. Guman 10 10 10 10 40
2 Vladimír Boža ZŠ Ul. mieru, Svit p. Kotora 9 10 8 10 37
3 Lenka Maruščáková 8.r.gymn.Konštantínova ul., Stropkov p. Paňková 9 10 10 7 36
 
 
  Úspešní riešitelia:
4 Juraj Ferenc ZŠ Šmeralova, Prešov p. Guman 9 10 10 5 34
4 Mária Sciranková ZŠ Bernoláková, Vranov nad Topľou p. Mihoková 9 10 10 5 34
4 Martin Žemlička ZŠ B.Krpelca, Bardejov p. Lysiová 9 7 10 8 34
5 Natália Benová 8.r.gymn. Kukučínová ul. Poprad p. Grutková 10 10 5 7 32
6 Peter Kažimír ZŠ Šmeralova, Prešov p. Guman 10 6 10 5 31
6 Anton Tkáčik ZŠ Ľubotice p. Círová 8 10 10 3 31
7 Jozef Hudák ZŠ Komenského 14, Lipany p. Polomský 9 10 9 2 30
7 Marek Darivčák ZŠ Havaj p. Palička 10 7 9 4 30
7 Ivana Petrovajová ZŠ Komenského, Snina p. Drozd  10 8 9 3 30
7 Tomáš Gancarčik ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. Bobíková 6 10 9 5 30
7 Juraj Bláha ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. Bobíková 7 9 8 6 30
8 Júlia Batmendijnová 8.r.gymn.T. Vansovej, Stará Ľubovňa p. Sroka 7 10 9 3 29
8 Martin Mašlonka ZŠ Pugačevova, Humenné p. Sivák 6 7 10 6 29
8 Ivana Majerníková 5.ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov p. Kravcová 8 10 6 5 29
9 Jaroslava Banásová 5.ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov p. Kravcová 8 8 10 2 28
9 Šimon Derevjanik ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p. Bobíková 7 10 8 3 28
10 Roman Pipík ZŠ Matice slovenskej, Prešov p. Marcinová 3 10 9 5 27
10 Erika Dercová 3.ZŠ Ul.8.mája, Svidník p. Čurilová 8 7 9 3 27
10 Vladimír Hovanec ZŠ B. Krpelca, Bardejov p. Lysiová 8 6 10 3 27
10 Marek Brenišin 8.r.gymn.Kukučínová ul.,Poprad p. Grutková 7 10 6 4 27
11 Tomáš Dzurenko ZŠ Šmeralova, Prešov p. Guman 9 6 3 8 26
11 Adam Kukla ZŠ Darg.hrdinov, Humenné p. Popíková 8 10 5 3 26
12 Veronika Jakubová ZŠ Kudlovská, Humenné p. Matejková 9 6 7 3 25
13 Štefan Cvoliga ZŠ Š. Kluberta, Levoča p. Majcher 9 4 8 3 24
13 Peter Štefanišin II.ZŠ Centrálna, Svidník p. Rodáková 8 5 9 2 24
14 Vladimír Juščák ZŠ Levočská, Stará Ľubovňa p. Hoger 6 7 2 7 22
15 Peter Ondrušek ZŠ Spišská Sobota p. Balážiková 8 6 0 2 16
16 Jaroslava Švahlová ZŠ Havaj p. Palička 5 2 5 3 15
 
 
  Riešitelia:
  Martina Hancová CZŠ sv.Cyrila a Metoda, Snina   6 2 2 0 10
  Lukáš Hruška ZŠ Laborecká, Humenné   6 0 0 0 6
Hodnotený mimo poradia:
  Milan Laca ZŠ Nižná Polianka p. Hudáková 10 8 1 3 22
Opravovali: doc. PaedDr. V. Šebeň, CSc.
                RNDr. K. Šterbáková
V Prešove 28.4.2003 doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc.
predseda KV FO