Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
45. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Repko Anton sep Gymnázium sv. Mikuláša, Prešov Jacková 10 10 10 9 39
2 Gažovič Boris 4 Gym. L. Svobodu, Humenné   10 2 8 8 28
3 Tejiščák Matúš 3 Gymnázium Konštantínova, PO RNDr. Mária Romanová 5 2 10 4 21
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Žák Vladimír 4 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 10 0 1 9 20
5 Tomori Alexander 4 Gym. L. Svobodu, Humenné RNDr. Slavomír Tuleja 7 0 9 1 17
6 Batmendijnová Zuzana okt Gym. T. Vansovej, SL Roman 6 0 6 4 16
Ďaľší riešitelia                  
  Babjak Viktor 4 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 8 0 2 2 12
  Svrček Matúš okt Gym. T. Vansovej, SL   3 0 1 6 10
  Džundová Eva 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 4 0 0 6 10
  Hrozek František 4 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 2 1 0 5 8
  Solanka Martin 4 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 0 1 0 7 8
  Baran Michal 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 2 0 0 5 7
  Demjanič Michal 4 Gymnázium Konštantínova, PO Mgr. M. Štefaňáková 1 0 0 5 6
  Majerník Matúš 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 2 0 0 4 6
  Onuščáková Marta 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 0 0 1 4 5
  Marinič Peter 4 Gymnázium Konštantínova, PO Mgr. M. Štefaňáková 0 0 0 4 4
  Vaľko Tomáš 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 0 0 0 4 4
  Michalík Martin 3 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 2 0 0 2 4
  Sulin Ján 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 0 0 0 3 3
  Vigľaš Martin 2 Gymnázium L. Stockela, BJ RNDr. P. Bubák 0 0 0 2 2
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, RNDr., František Majoroš, Mgr. Marián Oravec
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 6.2.2004
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO