Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
45. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie C
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Birčáková  Zuzana sexta G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Krempaský 6,5 6 1 10 23,5
2 Majerník Matúš 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 9,5 2 0 10 21,5
3 Hrubovčák  Pavol 2 G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Krempaský 6 2 1 10 19
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Kapraľová Jana 2 Gymnázium Snina, Študentská 4 Škumanič 2 3 0 10 15
4 Kopaničák Jozef sexta G. P.O.Hviezdoslava Kežmarok Duľa 0 5 0 10 15
4 Tomori  Rudolf sexta G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Krempaský 2 3 1 9 15
Ďaľší riešitelia                
  Vongrejová Darina 2 Gymnázium Vranov n/T Harakaľ 3 0 0 10 13
  Zíková Zuzana 2 G. P.O.Hviezdoslava Kežmarok Hagara 3 0 0 10 13
  Šťastný Tomáš 2 Gymnázium D.Tatarku Poprad Seková 4 3 0 5 12
  Vígľaš Martin 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 2 0 0 10 12
  Baran Michal 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 3 1 0 6 10
  Sulin Ján 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 1 0 0 8 9
  Matisková Anna 2 Gymnázium Vranov n/T Harakaľ 3 0 0 5 8
  Džundová Eva 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 3 4 0 0 7
  Vaľko Tomáš 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 6 0 1 0 7
  Onuščáková Marta 2 Gymnázium L. Stockela Bardejov Bubák 3 3 0 0 6
  Svocáková Silvia 2 G. P.O.Hviezdoslava Kežmarok Hagara 3 1 1 0 5
  Fuchs Ladislav 2 Gymnázium Snina, Študentská 4 Škumanič 2 0 0 2 4
  Luc Viliam 2 Gymnázium Snina, Študentská 4 Škumanič 0 1 0 0 1
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr, Sergej Iľkovič, RNDr. František Majoroš
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 28.4.2004
   RNDr. Sergej Iľkovič Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc. v.r.
predseda súťažnej poroty predseda KV FO