Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
46. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Tejiščák Matúš 4 Gym. Konštantínova Prešov Romanová 9 5 8 10 32
2 Repko Anton okt Gym. Sv. Mikuláša Prešov Tkáčová 0 10 8 10 28
3 Michlík Pavel okt Gym. Kukučínova Poprad Gomboš 2 4 8 7 21
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Michalík Martin 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 8 0 9 3 20
5 Birčáková Zuzana sept Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja 5 0 6 5 16
6 Kovaľ Michal 2 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 10 0 0 6 16
Ďaľší riešitelia                
7 Majerník Matúš 3 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 8 0 1 2 11
8 Tomori Rudolf sept Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja 7 0 3 0 10
9 Baran Michal 3 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 0 0 5 0 5
10 Dubás Jakub sext Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja 0 0 0 0 0
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, RNDr. František Majoroš a Mgr. Marián Oravec
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 7.2.2005
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO