Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
                 
46. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie B
                 
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
                   
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Birčáková Zuzana septima Gymnázium Svobodu HE RNDr. S. Tuleja 4 2 7 3 16
2 Tomori Rudolf septima Gymnázium Svobodu HE RNDr. S. Tuleja 6 0 9 0 15
Ďaľší riešitelia                
  Majerník Matúš 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 1 3 8 12
  Molčan Anton septima Gymnázium JAR PO RNDr. F. Majoroš 5 0 1 1 7
  Karniš Tomáš septima Gymnázium JAR PO RNDr. F. Majoroš 4 0 1 0 5
  Vaľko Tomáš 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 2 3 0 5
  Baran Michal 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 0 1 3 4
  Kaprálová Jana 3 Gymnázium Snina RNDr. J. Lojan 3 1 0 0 4
  Lobotka Marek 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 0 1 3 4
  Viglaš Martin 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 0 2 0 2
  Džundová Eva 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 0 0 1 1
  Sulin Ján 3 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 0 0 0 0 0
                 
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. František Majoroš, RNDr. Sergej Iľkovič            
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov          
                 
                 
V Prešove dňa 25.4.2005                
                 
             
predseda súťažnej poroty   predseda KV FO