Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
                 
46. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie C
                 
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
                   
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kovaľ Michal 2 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 10 1 4 2 17
2 Salaj Michal 2 Gymnázium Snina NDr. J. Vološin 10 0 4 1 15
Ďaľší riešitelia                
  Kukla Adam 2 Gymnázium L. Svobodu HE RNDr. S. Tuleja 10 0 4 0 14
  Volčko Vladimír 2 SPŠE Prešov RNDr. D. Tekeľová 10 0 4 0 14
  Belišová Andrea 2 Gymnázium D.Tatarku PP RNDr. D. Saková 10 0 2 0 12
  Tkáčik Anton 2 Gymnázium Konštantínova PO p. Romanová 10 0 1 0 11
  Maruščáková Lenka sexta Gymnázium v Stropkove M. Maruščák 1 0 8 1 10
  Geroč Ján 2 Gymnázium Kukučínova PP Mgr. Datková 2 0 4 0 6
  Šatánek Dávid 2 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 3 0 3 0 6
  Gancarčík Tomáš 2 Gymnázium D.Tatarku PP RNDr. D. Saková 2 0 2 0 4
  Hajduk Slavomír 2 Gymnázium JAR PO Mgr. Oravec 0 0 4 0 4
  Lavková Jaroslava 2 Gymnázium Kukučínova PP Mgr. Datková 0 0 4 0 4
  Petrič Pavol 2 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 2 0 2 0 4
  Adamčák Ján 2 SPŠE Prešov RNDr. D. Tekeľová 0 0 3 0 3
  Broda Martin 2 SPŠE Prešov RNDr. D. Tekeľová 0 0 2 0 2
  Geregáč Lukáš 2 Gymnázium L. Svobodu HE RNDr. S. Tuleja 0 0 2 0 2
  Koščák Jozef 2 Gymnázium P.O.H. KK p. Pástorová 0 0 2 0 2
  Dzurenko Tomáš 2 Gymnázium JAR PO Mgr. Oravec 0 0 0 0 0
  Ferenc Juraj 2 SPŠE Prešov RNDr. D. Tekeľová 0 0 0 0 0
                 
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. P. Bubák, RNDr. Sergej Iľkovič            
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov          
                 
                 
V Prešove dňa 25.4.2005                
                 
             
predseda súťažnej poroty   predseda KV FO