Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
                 
46. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
                 
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
                   
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Štefanský Lukáš 1 Gymnázium L. Stockela BJ p. Ganzarčíková 10 10 8 0 28
2 Boža Vladimír 1 Gymnázium D.Tatarku PP p. Štrbianová 10 6 10 0 26
3 Kory Jakub 1 Gymnázium JAR PO PaedDr. I. Štefančínová 9,5 5 10 0 24,5
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Krajňák Matúš kvinta Gymnázium P.O.H. KK RNDr. I. Duľa 10 3 10 0 23
5 Ondáč Peter 1 Gymnázium Svobodu HE RNDr. S. Tuleja 10 7 3 0 20
6 Hrinčár Peter 1 Gymnázium D.Tatarku PP p. Štrbianová 10 5 3 0 18
6 Zlacký Pavol 1 Gymnázium L. Stockela BJ RNDr. P. Bubák 3 7 8 0 18
7 Cisko František 1 Gymnázium JAR PO PaedDr. I. Štefančínová 1 5 10 0 16
8 Ganzarčík Martin 1 Gymnázium L. Stockela BJ p. Ganzarčíková 2 5 8 0 15
Ďaľší riešitelia                
  Miko Ondrej 1 Gymnázium Konštantínova PO PaedDr. E. Guman 9 0 2 0 11
  Štafuriková Lucia 1 Gymnázium L. Stockela BJ p. Ganzarčíková 0 5 3 1 9
  Monček Vladimír kvinta Gymnázium P.O.H. KK RNDr. I. Duľa 3 4 1 0 8
  Kovalčík Michal 1 SPŠE Prešov RNDr. D. Tekeľová 0 6 1 0 7
  Hamara Michal 1 Gymnázium Konštantínova PO PaedDr. E. Guman 0 5 1 0 6
  Kovaľský Michal 1 Gymnázium JAR PO PaedDr. I. Štefančínová - 5 0 0 5
  Čížik Matej kvinta Gymnázium P.O.H. KK RNDr. I. Duľa 2 0 0 0 2
  Timko Patrik kvinta Gymnázium P.O.H. KK RNDr. I. Duľa 2 0 0 0 2
  Kormoš Filip kvinta Gymnázium P.O.H. KK   0 0 0 0 0
                 
Úlohy opravila komisia v zložení: Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD., RNDr. Sergej Iľkovič          
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov          
                 
                 
V Prešove dňa 25.4.2005                
                 
             
predseda súťažnej poroty   predseda KV FO