Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
47. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie A
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Michal Kovaľ 3 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 10 10 0 9,5 29,5
2 Zuzana Birčáková okt Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja 10 9 0 9,5 28,5
3 Matúš Majerník 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 10 7 0 8,5 25,5
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Lea Červeňanská 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 10 10 0 0 20
Ďaľší riešitelia                
  Peter Ondáč 2 Gymnázium Svobodu Humenné RNDr. Tuleja 2 1 0 9,5 12,5
  Lukáš Štefanský 2 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 2 0 0 8,5 10,5
  Tomáš Vaľko 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 3 6 0 1,5 10,5
  Martin Sokol 4 Gymnázium Stockela Bardejov RNDr. Bubák 0 3 0 0,5 3,5
Úlohy opravila komisia v zložení: RNDr. Sergej Iľkovič, RNDr. František Majoroš
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 30.1.2006
   
predseda súťažnej poroty predseda KV FO